//reCAPTCHA
Blog

Poistenie bytového domu VS poistenie súkromného bytu

Kedy poistenie bytového domu jednoducho nestačí

Často kladená otázka: Ako si mám poistiť byt keď máme poistený aj bytový dom?

Pri poistení bytového domu (ďalej BD) by mala byť poistená celá budova vrátane všetkých bytov, stavebných súčastí, technologických zariadení, napríklad výťahy, kotol, vonkajšieho schodišťa a vonkajších prípojok patriacich výlučne k budove.

Staršie poistné zmluvy sú nepostačujúce, nakoľko je spravidla poistený len vonkajší plášť BD, strecha a spoločné priestory.

Zariadenie domácnosti si musí každý vlastník bytu poistiť sám. Poistenie domácnosti sa vzťahuje na všetky hnuteľné veci, ktoré máte v domácnosti – napr. domáce spotrebiče, elektronika, nábytok, umelecké diela, koberce, doplnky, šatstvo, športové potreby a veci osobnej potreby.

Väčšina vlastníkov bytov si myslí, že BD, v ktorom býva, je poistený. Odporúča to aj správca. Takmer nikto však presne nevie, čo také poistenie obsahuje a teda či je správne.

Poistenie bytového domu a zodpovednosti správcu nehnuteľnosti

Až 80 % BD je podpoistených nehovoriac o nedostatočnom krytí (poistené riziká), tým pádom je nesprávne poistený aj majetok v osobnom vlastníctve.

Na to, aby mal človek poistený svoj majetok komplexne a správne, potrebuje dve zmluvy.

  1. Poistenie nehnuteľnosti, ktoré kryje byt ako stavbu samozrejme na správnu poistnú sumu a
  2. Poistenie domácnosti, ktoré sa vzťahuje na jeho zariadenia, vrátane vecí uložených v nebytových priestoroch.

Poistenie bytu sa dá nahradiť spoločnou poistnou zmluvou na obytný dom. Ale predmetom zmluvy musia byť aj jednotlivé byty vlastníkov. Ak zmluva kryje len vonkajší plášť, strechu a spoločné priestory, vlastníci bytov sa na ňu spoliehajú zbytočne.
Vlastníci bytov v bytovom dome sa môžu spoľahnúť na poistenie svojho bytu v rámci bytového domu iba v prípade, že je poistenie dojednané správne. Teda ak poistenie je dojednané na správnu poistnú sumu a na všetky možné riziká, ktoré môžu dom a jednotlivé byty postihnúť.

Okrem poistenia BD ako celku a poistenia domácností jednotlivých bytov je potrebné si uvedomiť, že človek môže vždy stratiť viac ako vlastní. Stačí, ak niekomu spôsobí škodu. Veľmi dôležité je preto poistenie zodpovednosti za škody. Vlastníci bytov figurujú v poistení ako spolupoistení, preto poisťovňa preplatí len škody, ktoré spôsobia okoloidúcemu, keď na neho spadne sneh zo strechy alebo sa šmykne na neposypanom chodníku - teda tretím osobám. Ak sa navzájom vytopia susedia alebo si spôsobia škodu inak, dostanú od poisťovne plnenie len v prípade, ak majú dojednanú v rámci poistenia BD tzv. krížovú zodpovednosť.
Problémom spoločnej zmluvy na bytový dom bývajú aj požiadavky na vinkulácie (viazanie) poistného plnenia v prospech banky v prípadoch, keď si jednotliví vlastníci berú hypotekárne úvery. Niektoré banky neakceptujú spoločnú zmluvu a požadujú individuálne poistenie bytu.

Rozdiely pri plnení poistnej udalosti zo zodpovednosti za škodu:

Poistenie zodpovednosti z vlastníctva bytového domu
Príklad: Počas zimy spadne sneh zo strechy na auto inej osoby (nie vlastníkovo). Náhradu škody na cudzom aute si možno uplatniť z poistenia zodpovednosti za škodu z vlastníctva bytového domu. Príklad: Na zanedbanom schodišti človek nešťastne spadne a zlomí si nohu. Náhradu škody si možno uplatniť z poistenia zodpovednosti za škodu z vlastníctva bytového domu.

Poistenie zodpovednosti z vlastníctva bytu
Príklad: Následkom zle utesnenej vane alebo prasknutej rúrky prívodu vody vytopí vlastník bytu susedov. Náhradu za škodu, ktorá im bola spôsobená, si môže vlastník bytu uplatniť z poistenia zodpovednosti za škodu vyplývajúcu z vlastníctva bytu a nebytových priestorov.

Pri poistení Vášho bytu sa riaďte rozumom a nie cenou poistenia. So stanovením správnych poistných na nehnuteľnosť aj domácnosť Vám radi pomôžeme.

V súvislosti s blížiacou sa dovolenkovou sezónou a s tým spojeným zvýšeným rizikom krádeže vlámaním do bytov dovolenkárov si Vám dovoľujeme pripomenúť prebiehajúce akcie poisťovní na poistenie domácnosti s až 60%-nou zľavou.

Poistenie bytového domu a zodpovednosti správcu nehnuteľnosti

Pre prípad nepredvídaných udalostí využite naše poistenie
BYTOVÝCH DOMOV alebo BYTOV a DOMÁCNOSTÍ.

www.balunet.eu Catalog Clonet Katalóg internetových stránok