//reCAPTCHA
Blog

Škoda na vozidle v dôsledku výtlkov na cestách


Najviac poistných udalostí v dôsledku nerovností ciest je v bratislavských a košických okresoch. Ide o prípady, keď za vznik škody nie je zodpovedný vodič, ale správca cestnej komunikácie. Zo skúsenosti vieme, že uplatnenie takýchto škôd je problematické ale nie pre nás.

Odporúčaný postup:

 • Po vbehnutí do výtlku, na ktorý správca komunikácie neupozornil príslušnou dopravnou značkou zastavte a zavolajte políciu. Polícia zdokumentuje všetko potrebné a vylúči vaše zavinenie. Ak však existuje značka, ktorá označuje úseky s výtlkmi tak sa snažte ísť radšej opatrne pretože prípadná škoda na vašom aute môže byť posúdená ako neprispôsobenie jazdy stavu vozovky a môžete dokonca dostať aj pokutu!
 • Dôkladne zdokumentujte výtlk a škodu na vozidle, ako aj dlhší úsek cesty pred a za výtlkom – postačia fotografie ale nápomocné môže byť aj video.
 • Zabezpečte prípadných svedkov – meno, kontakt.
 • Vyplňte záznam o nehode.
 • Nahláste poistnú udalosť nám a my zabezpečíme nahlásenie do
  poisťovne.


Políciu voláme, ak:

 • prišlo k zraneniu osôb
 • došlo k škode na verejnom majetku
 • došlo k škode vyššej ako 3 990 EUR
 • ak je auto nepojazdné alebo je prekážkou v cestnej premávke
 • vždy keď neviete určiť výšku škody, pretože rozsah poškodenia môže odhaliť až servis (zničené alebo poškodené pneumatiky a disky, geometria podvozku, servisná práca alebo aj väčšie škody, ktoré odhalí až dôslednejšia kontrola)

Ako sa dá uplatniť škoda od správcu komunikácie?

 • Z poistenia zodpovednosti za škodu správcu cestnej komunikácie. Podmienkou je, že musí byť daná zodpovednosť správcu komunikácie za vzniknutú škodu a správca si musí zodpovednosť za škodu priznať. Komunikáciu so správcom zabezpečíme v spolupráci s poisťovňou.
 • Mimosúdnou dohodou alebo na súde.


Kto je správca cestnej komunikácie?

Národná diaľničná spoločnosť– spravuje cesty I. triedy s výnimkou tých, ktoré sú na území Bratislavy.
Slovenská správa ciest – spravuje cesty I. triedy s výnimkou tých, ktoré sú na území Bratislavy.
Samosprávne kraje - Cesty II. a III. triedy s výnimkou ciest II. a III. triedy na území miest Bratislava a Košice.
Magistrát mesta Bratislava - cesty I. II. a III. triedy ktoré sú na území Bratislavy.
Magistrát mesta Košice - cesty II. a III. triedy ktoré sú na území Košíc.
Poistenie

V prípade, že nemáte uzatvorené havarijné poistenie alebo nevznikne nárok na plnenie (škoda nižšia ako zmluvne dohodnutá spoluúčasť) môžete sa obrátiť priamo na správcu cestnej komunikácie, ktorý škodu nahlási svojej poisťovni. Podmienkou je, že správca komunikácie má dojedané poistenie zodpovednosti za škodu a musí si zodpovednosť za túto škodu priznať.

Škody spôsobené výtlkmi môžete kryť zo svojho poistenia napr. PZP s pripoistením výtlkov, ktoré odporúčame pre staršie vozidlá resp. pre vozidlá ktoré nechcete havarijne poisťovať alebo z Havarijného poistenia. V oboch prípadoch je dôležité uplatnenie vášho nároku na preplatenie spoluúčasti u príslušného správcu cestnej komunikácie.

Vyberte si komplexné poistenie pre vaše motorové vozidlo alebo flotilu ako fyzická osoba a ako podnikateľ.

Volajte 0910 590 590 a poraďte sa so svojím problémom.

www.balunet.eu Catalog Clonet Katalóg internetových stránok