//reCAPTCHA
Blog

QBE sa mení na Colonnade Insurance


QBE sa mení na Colonnade

Týmto by sme Vás chceli informovať, že poisťovňa QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu bude v nadchádzajúcom období prechádzať vlastníckymi zmenami. Ich dôvodom je zmena stratégie QBE v podnikaní na európskych trhoch.

V dôsledku tejto stratégie sa QBE rozhodlo previesť svoje organizačné zložky, pobočky v strednej Európe, ich poistné kmene a poisťovaciu činnosť na spoločnosť Colonnade Insurance S.A., so sídlom v Luxemburgu.

Poisťovňa Colonnade je dcérskou spoločnosťou významnej poisťovacej a zaisťovacej spoločnosti Fairfax Financial Holdings Limited v Kanade.

Uvedená zmena nijakým spôsobom neovplyvní podmienky poistných zmlúv, ktoré boli uzatvorené so spoločnosťou QBE, ani sa v súvislosti s týmito poistnými zmluvami nevyžadujú žiadne úkony.

QBE sa mení na Colonnade

Všetky služby sa budú naďalej zabezpečovať na rovnakých kontaktných miestach a prostredníctvom rovnakého tímu zamestnancov.

V zmysle § 8 ods. 6 zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov Vás informujeme, že za účelom výkonu vyššie uvedených služieb a činností bola Colonnade Insurance S.A. konajúca prostredníctvom Colonnade Insurance S.A, pobočka poisťovne z iného členského štátu počnúc dňom 1.5.2016 poverená spracovaním Vašich osobných údajov.
Colonnade (QBE) patrí medzi našich partnerov s ktorým spolupracujeme pri poistení
MAJETKU, ZODPOVEDNOSTI a MOTOROVÝCH VOZIDIEL.

www.balunet.eu Catalog Clonet Katalóg internetových stránok