//reCAPTCHA
Blog

Pripoistenie poruchy auta.


Porucha motorového vozidla a náklady na opravu sa už dajú poistiť.

Myslite na to, že Povinné zmluvné poistenie (PZP) nekryje škody spôsobené vlastným zavinením. Rovnako zväčša nekryje ani škody po živelnej pohrome, vandalizme alebo pri krádeži. Práve pre takéto prípady je vhodné mať havarijné poistenie (KASKO).

Frekvencia pohybu vozidiel na cestách je vyššia, tým sa zvyšuje nielen riziko nehody, ale aj neočakávanej poruchy vozidla. Aj nepatrné poškodenie či pokazenie auta je zásahom do rodinného alebo firemného rozpočtu. UNIQA poisťovňa, a.s. vám, ako jediná poisťovňa na Slovensku, ponúka pripoistenie poruchy auta, vďaka ktorému vám uhradí aj opravu pokazeného auta. Toto pripoistenie sa môže dojednať iba k havarijnému poisteniu motorového vozidla.

Pripoistenie poruchy auta (Zdroj:www.google.sk)

Jedná sa o prípady, ak sa vám napríklad poškodí prevodovka alebo motor a pod. Hradené sú opravy alebo akékoľvek poškodenia vozidla okrem vecí, ktoré podliehajú štandardnému opotrebovaniu a menia sa pri garančných prehliadkach.

Aké autá môžu využiť pripoistenie poruchy auta?
  • osobné aj nákladné,
  • autá do 6 rokov,
  • autá do 160 000 najazdených kilometrov,
  • autá s úplnou servisnou knihou, ktoré absolvovali všetky predpísané
    prehliadky/inšpekcie v autorizovanom servise.
Príklady poistných udalostí, v ktorých poisťovňa poskytla poistné plnenie z pripoistenia poruchy auta:
  • poškodená prevodovka z dôvodu prasknutých ozubených kolies
  • prasknutie/poškodenie kardanu vozidla,
  • porušený motor vozidla po nasatí vody do spaľovacieho priestoru,
  • poškodený motor z dôvodu prasknutej ojnice v motore.
Uzavrite si havarijné poistenie s pripoistením poruchy vozidla! TU
www.balunet.eu Catalog Clonet Katalóg internetových stránok