//reCAPTCHA
O nás / firma a manažment
spravcapoistenia.sk

Je obchodná značka spoločnosti APROCON INSURANCE s.r.o. Spoločnosť je poisťovací agent a zmluvný partner 18 poisťovní.

Pavol Pavlovič / CEO

Konateľ spoločnosti, skúsený manažér, aktívne pôsobí vo všetkých oblastiach holdingu APROCON. V oblasti poisťovníctva ide predovšetkým o vedenie celého tímu interných a externých spolupracovníkov.

Juraj Pácal / senior manager

Špecialista spoločnosti na analytické procesy spoločnosti, prípravu a vyhodnocovanie ponúk a partner spoločnosti.

Peter Pavlovič / senior manager

Špecialista spoločnosti pre poistenie právnických osôb a veľkých rizík, výnimočne pro klientsky orientovaný partner spoločnosti. Je skúseným odborníkom na likvidáciu poistných udalostí a komplexnú starostlivosť o klientov.

Obchodné meno:

IČO:

IČ DPH:

Sídlo:

Kancelária a korešpondenčná adresa:

Zapísaná v obchodnom registri:

Číslo povolenia:

Registračné číslo:

Založenie spoločnosti:

www.balunet.eu Catalog Clonet Katalóg internetových stránok