//reCAPTCHA
Blog

Daň z neživotného poistenia

Vláda schválila návrh novely zákona o poisťovníctve (zák. č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve), ktorá zavádza povinnosť platiť 8 percentný odvod pre všetky odvetvia neživotného poistenia. To je takmer dvojnásobné zvýšenie oproti terajšiemu stavu.

cestovne poistenie europsky zdravotny preukaz spravcapoistenia.sk

Doteraz odvod vo výške 8 % platili poisťovne len z PZP automobilov. Peniaze idú na účet Ministerstva vnútra SR. Prostriedky z osobitného účtu rozdeľuje ministerstvo po prerokovaní s ministerstvom financií hasičským jednotkám. Podľa rezortu financií však bolo potrebné tento odvod rozšíriť aj na ostatné odvetvia neživotného poistenia.

Dotknuté poisťovne budú musieť odvod premietnuť do ceny svojich poistných produktov, čo sa zrejme prenesie na platiteľov poistného

Odvod sa bude platiť iba z novo uzatvorených zmlúv od účinnosti zákona. Odvod jednoznačne zvýši náklady na jednotlivé druhy poistenia. V konečnom dôsledku bude odvod premietnutý do ceny poistenia. Poisťovne tento odvod zrejme nebudú platiť z vlastného zisku.

Zavedením tohto odvodu sa poisťovniam zníži objem peňazí, z ktorých likviduje poistné udalosti. Poisťovne skôr či neskôr musia pristúpiť k zvýšeniu cien, pretože nedokážu dlhodobo uniesť stratu z neživotného poistenia spôsobenú 8-% odvodom.

Faktom je, že v súčasnosti už poisťovne na premietnutí nového odvodu do cien poistiek pracujú. Najviac by sa malo zdvihnúť havarijné poistenie áut a nehnuteľností, najmenej cestovné poistenie.www.balunet.eu Catalog Clonet Katalóg internetových stránok