//reCAPTCHA
Blog

Vysoké pokuty za pretáčanie tachometrov
v motorových vozidlách


Dňa 24. novembra 2015 schválila Národná rada SR novelu zákona č.725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách. Táto novela okrem iného zakazuje úpravu najazdených kilometrov.

Neoprávnená a úmyselná manipulácia s odometrom (tachometrom), t.j. počítadlom najazdených kilometrov v automobiloch je od 1. marca 2016 právne zakázaná. Zakazuje sa tiež poskytovanie služieb spojených s pretáčaním tachometrov. Okrem toho novela zákona zakazuje používať tzv. antiradary, ako aj majáky neoprávneným osobám.

Zákon svojou novelou myslel aj na autobazáre a predajcov vozidiel. Zakazuje predávať, ponúkať a sprístupňovať vozidlá so stočenými kilometrami na trh.


Vysoké pokuty za pretáčanie tachometrov (Zdroj:www.google.sk)

Sankcie za stáčanie tachometrov

Zákon bude postihovať priamo tých, ktorí pretáčajú kilometre a poskytujú s tým súvisiace služby. Nebude postihovať bežných občanov, ktorí často predávajú svoje auto a ani nevedia, že majú pretočené kilometre.

Za neoprávnené a úmyselné manipulácie s odometrom bude môcť Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) uložiť pokutu od 3 000 Eur do 50 000 Eur, a to až do dvoch rokov odo dňa, keď sa SOI dozvedela o porušení povinnosti, najneskôr však do piatich rokov.
V prípade, že autobazár bude predávať motorové vozidlá s pretočenými kilometrami, hrozí mu pokuta od 3-tisíc do 50-tisíc eur. Pri opakovanom zistení to bude až dvojnásobok a SOI bude môcť dať živnostenskému úradu podnet na zrušenie živnostenského oprávnenia opakovane previnilému podnikateľovi alebo autobazáru. Trestne zodpovedný bude aj ten, kto ponúka takéto vozidlo, hoci nemusí byť tým, čo stočil kilometre.

Ako viete manipuláciu s tachometrom odhaliť, resp. sa proti tomu brániť?

  1. Preverenie podľa VIN (číslo karosérie). Pri kúpe staršieho auta vám odporúčame preverenie VIN v niektorej z dostupných databáz.
  2. Treba si všimnúť najmä podozrivé výkyvy v stave priemerne najazdených kilometrov v celej histórii vozidla.
  3. Je potrebné si všímať celkový stav vozidla. Väčšie opotrebovanie vozidla je možné spoznať napríklad podľa stavu interiéru, podľa opotrebovania volantu a pedálov a podľa údajov v riadiacej jednotke motora, t. j. že do počítadla niekto zasiahol pred tým.
  4. Odporúčame do kúpnej zmluvy zakomponovať ustanovenie o možnosti odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak sa potvrdí, že vozidlo malo v čase jeho kúpy od predchádzajúceho majiteľa iný stav najazdených kilometrov ako tomu bolo v skutočnosti.

Oznamovacie povinnosti

Ak manipuláciu s kilometrami preukázateľne zistí STK, polícia, stanice kontroly originality či servis, budú to musieť nahlásiť Slovenskej obchodnej inšpekcii. Ak to neurobia, hrozí im pokuta do 300 Eur za nenahlásenie. Stanice technickej kontroly (STK) budú povinné prostredníctvom kontrolného technika zaznamenávať vždy do informačného systému, že auto má pretočené kilometre na odometri. STK bude mať povinnosť upozorniť na to majiteľa vozidla, aby si to dal správne nastaviť u oprávneného subjektu. Inak mu dovtedy STK nebude môcť vydať osvedčenie o STK.

Na tento účel by mal by vzniknúť národný register údajov z počítadla celkovej prejdenej vzdialenosti. V ňom sa budú zaznamenávať údaje napríklad z technickej kontroly, z emisnej kontroly, z kontroly originality, prípadne aj z iných zdrojov, ktorými sú autorizované servisy, nezávislé opravovne. Systém má odhaliť manipulácie odometrov na dovážaných ojazdených vozidlách pri kontrole originality vozidiel ešte pred ich opätovnou registráciou na Slovensku.

Ako sa môžete proti zásahom do tachometra chrániť?

Napríklad Poistením právnej ochrany, ak máte dojednaný produkt Ochrana práv majiteľa vozidla.
Poisťovňa zastupuje klienta (majiteľa vozidla) v prípadoch súvisiacich s prevádzkou a vedením motorového vozidla s pôsobnosťou v rámci Európy, súvisiacich napr. s opravou, nájmom, leasingom, predajom, kúpou, servisom ...

www.balunet.eu Catalog Clonet Katalóg internetových stránok