//reCAPTCHA
správna poistná suma
definícia pojmu
Za správne stanovenie poistnej sumy (PS) zodpovedá poistený.
Poisťovňa akceptuje PS akú si zvolíte aj keď nie je dobrá takže podľa našich štatistík je viac ako 85 % nehnuteľností podpoistených. Podpoistenie v prípade poistnej udalosti v praxi znamená výrazné zníženie poistného plnenia alebo aj zamietnutie plnenia zo strany poisťovne.

Pre správne poistenie je kľúčová správna poistná suma nehnuteľnosti, ktorá by mala zodpovedať novej hodnote nehnuteľnosti kedykoľvek v čase. Novú hodnotu nehnuteľnosti stanovujeme použitím rôznych metód výpočtu hodnoty podľa druhu nehnuteľnosti a podľa poistníka.

Pre našich klientov zabezpečíme:
  • Správne stanovenie poistnej sumy
  • Indexáciu poistnej sumy
  • Správny manažment benefitov a zliav
Správca poistenia odporúča: Na poistnej sume nikdy nešetrite! Ako správne ušetriť na poistení sa dozviete v časti poistenie Majetku / Dôležité benefity a zľavy.
definícia pojmu
Popis nehnuteľnosti

Nemusíte uviesť pre rodinný dom, byt, rekreačnú chatu.

definícia pojmu
Nehnuteľnosť je aktuálne poistená

Uveďte poisťovňu, dátum poistenia a poistnú sumu.

definícia pojmu
Popis nehnuteľnosti

Nemusíte uviesť pre rodinný dom, byt, rekreačnú chatu.

definícia pojmu
Nehnuteľnosť je aktuálne poistená

Uveďte poisťovňu, dátum poistenia a poistnú sumu.

definícia pojmu
Nadštandard

Uveďte nadštandardné vybavenie / zariadenie.

definícia pojmu
Nehnuteľnosť je aktuálne poistená

Uveďte poisťovňu, dátum poistenia a poistnú sumu.

definícia pojmu
Nehnuteľnosťi sú aktuálne poistené

Uveďte poisťovňu, dátum poistenia a poistnú sumu.

definícia pojmu
Nadštandard

Uveďte nadštandardné vybavenie / zariadenie.

definícia pojmu
Nehnuteľnosť je aktuálne poistená

Uveďte poisťovňu, dátum poistenia a poistnú sumu.

definícia pojmu
Nehnuteľnosť je aktuálne poistená

Uveďte poisťovňu, dátum poistenia a poistnú sumu.

www.balunet.eu Catalog Clonet Katalóg internetových stránok