//reCAPTCHA
likvidácia poistnej udalosti
definícia pojmu
Likvidácia poistnej udalosti

Nahláste nám Vašu škodovú udalosť. Následne Vás bude kontaktovať náš odborník na likvidáciu.

Pre našich klientov zabezpečíme všetko:
  • Nahlásenie do poisťovne
  • Komunikáciu s poisťovňou, likvidátorom, servisom atď.
  • Kompletizáciu a doloženie dokumentov
  • Krycí list pre servis
  • Poistné plnenie
Ak nie ste náš klient a potrebujete pomoc kontaktujte nás.
definícia pojmu
Titul vzniku PU

Napr.: Poistenie majetku, motorových vozidiel, ...

definícia pojmu
Aktuálne poistenie

Uveďte poisťovňu a dátum vzniku poistenia.

www.balunet.eu Catalog Clonet Katalóg internetových stránok