//reCAPTCHA
S rozumom máš na viac Porovnanie poistenia - audit Čítaj viac

Audit poistenia +

Poriadok v poistení, benefity a zľavy

Nezávislé porovnanie poisťovní je jednoduchým, odborným a bezplatným spôsobom ako si overiť kvalitu a cenu poistenia na všetkých vašich poistných zmluvách naraz.

Chcem vedieť viac Chcem vedieť viac

Hľadáte ideálne porovnanie poistenia?

Najprv nám prezraďte aké poistenie potrebujete.

Čo očakávate od auditu poistenia:
definícia pojmu
definícia pojmu
definícia pojmu
definícia pojmu
definícia pojmu
Úspora na poistnom
Na základe vypracovaných auditov za posledné obdobie vieme garantovať úsporu minimálne 10 % z poistného aké ste platili pred auditom využitím nášho integrovaného systému benefitov a zliav.
Zlepšiť poistné krytie
Na základe vypracovaných auditov za posledné obdobie vieme garantovať zvýšenie kvality poistného krytia využitím nášho integrovaného systému benefitov a zliav.
Bezproblémová likvidácia
V rámci auditu odporučíme takú štruktúru poistných produktov a poisťovní, ktorá bude garantovať bezproblémovú likvidáciu poistných udalostí.
Poriadok v poistení
Už počas auditu Vám vytvoríme detailný prehľad poistenia a po audite, ak sa stanete našim klientom zabezpečíme nahratie vašich dát do online aplikácie takže budete mať v poistení dokonalý poriadok a prehľad.
Som náročný klient
Definícia náročného klienta poisťovní z našich skúseností je: má záujem o kvalitné poistenie, ktoré umožní bezproblémovú likvidáciu poistných udalostí a súčasne chce využiť všetky dostupné zľavy. Zodpovednosť za takúto úroveň poistenia radi prevezmeme úplne komplexne a bezplatne.
Súkromný audit
Všetky služby auditu poistenia a následné služby pre podnikateľa sú Vám k dispozícii aj pre Vaše súkromné poistenie. Zvýhodnenia platia aj pre rodinných príslušníkov a zamestnancov v rámci našej komplexnej ponuky.

Rýchly kontakt
0910 590 590
9:00 - 17:00

Hľadáte ideálne poistenie?

Porovnáme všetky vaše poistné zmluvy, bezplatne a naraz.
Navrhneme pre vás úspory a benefity.
Pozrite sa aké.

ÚSPORA

 • ÚSPORA

 • Úspora na poistnom

  Vieme garantovať celkovú úsporu minimálne 10% - 30% z poistného ak si zvolíte audit všetkých vašich poistných zmlúv naraz.

 • Vybrané zľavy

  • povinné zmluvné poistenie do 70%
  • havarijné poistenie do 40%
  • poistenie majetku do 50%
  • cestovné poistenie viac ako 40%
  • životné poistenie do 40%

KVALITA

 • KVALITA

 • Lepšia kvalita poistenia

  Vieme garantovať zvýšenie kvality poistenia a poistného krytia oproti stavu pred auditom, ak si zvolíte audit všetkých vašich poistných zmlúv naraz.

 • Vybrané benefity

  • Majetok – all risk, bezplatné pripoistenia, správna poistná suma, indexácia
  • Auto – úraz v cene KASKO, výhodné flotilové poistenie

LIKVIDÁCIA

 • LIKVIDÁCIA

 • Komfortná likvidácia

  Odporučíme vám takú štruktúru poistných produktov a poisťovní, pri ktorej garantujeme a komplexne zabezpečíme bezproblémovú likvidáciu poistných udalostí.

 • Vybrané služby

  • komunikácia s poisťovňami a likvidátormi
  • zastupovanie voči druhej strane (vinník, poškodený)
  • komunikácia so servismi, znalcami z rôznych oborov
  • právne služby

PORIADOK

 • PORIADOK

 • Poriadok v poistení

  Vytvoríme detailný prehľad vášho poistenia a ak sa stanete našim klientom vložíme vaše dáta do online aplikácie takže budete mať v poistení dokonalý poriadok a prehľad.

 • Vybrané služby

  • všetky poisťovne v jednej aplikácii
  • všetky poistné produkty na jednom mieste
  • prehľady, notifikácie, kontrola
  • bonusy - benefity a zľavy

Chcem audit poistenia+
alebo konzultáciu

Zavolajte nám 0910 590 590
alebo to nechajte na nás.

Fakty o poistení, ktoré možno neviete

nesprávna poistná suma

Nesprávna poistná suma

Viac ako 60 % firiem a 85 % súkromných osôb nemá správne stanovené všetky poistné sumy = podpoistenie. Správne poistné sumy vypočítame za Vás.

benefity a zľavy

Nevyužité benefity a zľavy

Viac ako 70 % firiem a súkromných osôb nevyužíva dostupné benefity a zľavy = nehospodárne výdavky. Benefity a zľavy optimalizujeme presne pre Vás.

krátené poistné plnenie

Krátené poistné plnenie

Až 40 % firiem a 50 % súkromných osôb pochybí pri nahlásení poistnej udalosti = krátené poistné plnenie. Dozor nad celým procesom likvidácie zabezpečíme.

neporiadok v poistení

Neporiadok v poistení

Až 75 % firiem a súkromných osôb nemá poriadok v dokumentácii k poistným zmluvám = plytvanie časom. Poriadok zabezpečíme prostredníctvom online aplikácie.

Často kladené otázky

Dôležité informácie o audite poistenia

Pre koho je bezplatný audit vhodný?

Bezplatný audit poistenia je vhodný pre podnikateľov, firmy ale aj súkromné osoby. Jedná sa najmä o náročných zákazníkov poisťovní, ktorí požadujú v prvom rade kvalitné poistenie za čo najvýhodnejšiu cenu.

Aký je postup pri objednávke tejto služby?

Stačí si objednať službu telefonicky alebo mailom, doručiť podklady k auditu podľa inštrukcií našich odborníkov alebo si rezervovať termín na stretnutie.

Aké požadujete podklady k vypracovaniu auditu?

Na vypracovanie auditu sú postačujúce vo väčšine prípadov čitateľné kópie poistných zmlúv vrátane posledných dodatkov, prípadne výstupy z účtovníctva kvôli overeniu vstupných údajov alebo z internej evidencie napr. pri motorových vozidlách.

Je potrebná osobná súčinnosť k auditu?

Je výhodné určiť zodpovednú osobu, s ktorou môžeme konzultovať niektoré informácie.

Čo môžem získať ak ma ponuka poistenia zaujme?

Naši klienti sú spokojní najmä so zvýšením kvality poistenia využitím dostupných benefitov na trhu poistenia, úsporou nákladov od 10% a v niektorých prípadoch aj viac ako 30%, úpravou poistných podmienok v ich prospech, opravou nesprávne stanovených vstupných údajov ako sú napr. poistné sumy, limity plnenia alebo riziká atď. Ak vás naša ponuka zaujme tak pre vás zabezpečíme aktualizáciu vašich poistných zmlúv alebo vypracovanie nových zmlúv. Zabezpečíme komunikáciu s poisťovňami aj v súvislosti s prebiehajúcimi úkonmi napr. nedokončenými likvidáciami poistných udalostí atď.

Je zmena poisťovne komplikovaná?

Zmena poisťovne nie je komplikovaná. Ak je na zmenu dôvod tak príslušný postup zabezpečíme kedykoľvek počas trvania poistenia najmä s ohľadom na nepretržité poistné krytie. Je možné sa s aktuálnou poisťovňou dohodnúť na úprave poistnej zmluvy v prospech zákazníka alebo v prípade zlej poistnej zmluvy podať v súlade s platnou legislatívou výpoveď z poistnej zmluvy. Samozrejme pri zmene poisťovne treba brať do úvahy napr. viazanosť poistenia na viac rokov, prebiehajúce likvidácie poistných udalostí alebo previazanosť poistenia s inými finančnými produktmi zákazníka napr. s hypotekárnym úverom.

S akými chybami sa pri audite stretávate?

Najčastešie sa stretávame s nesprávne stanovenými poistnými sumami pri majetku čo spôsobuje podpoistenie a nesprávne chápanie výpočtu prípadného poistného plnenia, ktoré musíme zákazníkom často objasňovať. Tento problém sa dotýka viac ako 60% poistených a je spôsobený už pri uzatvorení poistnej zmluvy (často v súvislosti s hypotekárnym úverom alebo s nesprávnym ocenením majetku podnikateľov). Často v poistných zmluvách chýbajú zmluvné podmienky v prospech poisteného pretože to pri uzatváraní zmluvy nepožadoval resp. poisťovňa to nemala v ponuke napr. indexácia, amortizácia atď. Okrem toho zákazníci nevyužívajú naplno dostupné benefity a zľavy ako napr. zľavu za bezškodovosť, zľavu za počet splátok. Časté sú aj chyby pri nahlasovaní poistných udalostí čo vedie ku komplikáciám pri likvidácii, kráteniu poistného plnenia alebo aj neplneniu. Čiastočne sa vyskytujú aj problémy so zákonným poistením pre rôznych zákazníkov podľa ich profesie, o ktorom nemajú vedomosť ale podľa zákona ho musia mať uzatvorené napr. poistenie profesijnej zodpovednosti alebo enviropoistenie. Zaujímavosťou je aj to, že skoro každý záujemca o audit má problém s kompletizáciou podkladov k auditu nakoľko ich nemá zorganizované na jednom mieste (tento problém rieši naša online aplikácia správy poistenia).

Aké služby mi poskytnete nad rámec auditu?

Audit je potrebný pre posúdenie aktuálneho stavu poistenia. Na základe auditu vám vypracujeme ponuky formou porovnania vhodných poisťovní. Ak sa vám naša ponuka zapáči zabezpečíme prepracovanie poistných zmlúv alebo vypracovanie výhodnejších poistných zmlúv. Vaše portfólio poistných zmlúv vrátane všetkých súviasich dokumentov zaradíme do online aplikácie správy poistných zmlúv. Pridelíme vám osobného poradcu. Zebezpečíme kompletný servis vrátane likvidácie poistných udalostí. Všetky služby sú bezplatné.

Máte v ponuke aj špeciálne služby?

V ponuke máme niekoľko špeciálnych služieb. Do našich procesov sme integrovali aktuálne benefity a zľavy všetkých poisťovní čiže vieme ponúknuť vždy niečo zaujímavé alebo niečo viac ako zákazník aktuálne má resp. o čom vie. Od roku 2010 prevádzkujeme online aplikáciu správy poistných zmlúv vo všetkých poisťovniach čím zabezpečujeme poriadok a prehľad v poistení našich zákazníkov. Táto aplikácia má množstvo užitočných funkcií a zákazníci ju veľmi oceňujú. Likvidáciu poistných udalostí zabezpečujeme od nahlásenia až po vyplatenie poistného plnenia na účet zákazníka vrátane komunikácie so servismi, dodávateľmi, znalcami a likvidátormi poisťovní. Pre klientov napr. z Bratislavy a okolia zabezpečíme služby v rámci dopravného inšpektorátu v Bratislave a mnohé ďalšie zaujímavé služby.

Akú zodpovednosť nesiete za svoje služby?

Ak si nás zákazník vyberie tak naša zopodvednosť spočíva najmä v jeho spokojnosti so všetkými procesmi porovnania a správy poistenia ako aj likvidácie poistných udalostí. Preto v rámci auditu poistenia odporúčame našim zákazníkom len kvalitné poistné riešenia, ktoré nám umožnia 100% likvidáciu poistných udalostí. Na výkon svojej činnosti sme krytí aj poistením profesijnej zodpovednosti a to až do výšky 1 924 560 EUR.

Aké je vaše portfólio zákazníkov?

Pomáhame náročným podnikateľom, firmám a súkromným osobám s orientáciou na trhu poistenia. Náš obvyklý zákazník je náročný na kvalitu poistenia, má viac poistení a preto je pre neho vhodná aj naša online aplikácia správy poistných zmlúv, požaduje všetky služby na profesionálnej úrovni a na jednom mieste. Náš zákazník s nami prejde procesom auditu, na jeho konci si je vedomý kvality svojho poistenia a namiesto investovania svojho času do práce s poistením to nechá s dôverou na nás.
Už viac ako 10 rokov staviame naše služby najmä na odporúčaniach našich zákazníkov a referenciách, ktoré máme len pozitívne a za to našim klientom ďakujeme.

Aká ste spoločnosť?

Od roku 2009 sme samostatný finančný agent v súlade so zákonom č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve. Máme povolenie od Národnej banky Slovenska č. OPK-7294/2009 na výkon činnosti. Sme poistení na profesijnú zodpovednosť do výšky 1 924 560 EUR. Spolupracujeme s 18 poisťovňami s kompletnou ponukou poistných produktov a služieb. Prevádzkujeme internetové stránky zamerané na poistenie spravcapoistenia.sk a homeoffice.sk. V tíme máme odborníkov na problematiku poisťovníctva s mnohoročnými skúsenosťami. Máme celoslovenskú pôsobobnosť. Sme súčasťou väčšej poradenskej skupiny so zameraním na projektový manažment, reality, finančný trh a špecializované poradenstvo.

google recenzie Priemerné hodnotenie našich zákazníkov v službe Google recenzie. PREJSŤ NA HODNOTENIE

Naši partneri

Agra poistovna
Agra poistovna
Allianz
Allianz
Coface
Coface
Colonnade
Colonnade
CSOB
CSOB
Defend insurance a fortegra company
Defend insurance a fortegra company
Europska cestovna poistovna
Europska cestovna poistovna
Generali
Generali
HDI poistovna
HDI poistovna
Komunálna poistovna
Komunálna poistovna
Kooperativa
Kooperativa
Metlife
Metlife
premium-IC
premium-IC
Union poistovna
Union poistovna
Uniqa poistovna
Uniqa poistovna
Wustenrot poistovna
Wustenrot poistovna