//reCAPTCHA

7 drahých omylov pri poistení nehnuteľnosti

Prihláste sa do nášho newslettra.

22.05.2018 / 6 min. čítania

Všetky chyby pri ochrane majetku voči nepredvídateľných udalostiam.

Nehnuteľnosť (byt alebo dom) si väčšina z nás kupuje 1-2 krát za život. Najčastejšie pri kúpe využívame pomoc banky vo forme hypotekárneho úveru. Popri všetkých úkonoch voči banke akosi zabúdame na to ako si nehnuteľnosť poistíme a neskôr sa tomu už nevenujeme vôbec.

Menej ako 5% nehnuteľností je poistených vynikajúco. Viac ako 25% nehnuteľností je poistených katastrofálne alebo nepoistených vôbec. 70% nehnuteľností je podpoistených a má nedostatočne poistenú domácnosť.

Ak neviete do ktorej kategórie patríte tak sme pre Vás zhrnuli fakty na zamyslenie.

7 drahých omylov
 1. Omyl č.1 – nesprávne sme stanovili poistnú sumu nehnuteľnosti už na začiatku poistenia
 2. Omyl č.2 – inflácia nás v súvislosti s poistením nezaujíma
 3. Omyl č.3 – nesprávne alebo vôbec sme nepoistili domácnosť
 4. Omyl č.4 – nesprávne alebo vôbec sme nepoistili súvisiace priestory a vedľajšie stavby
 5. Omyl č.5 – pripoistenia vnímame ako nepotrebné alebo drahé
 6. Omyl č.6 – nevyužívame množstvo užitočných noviniek poisťovní
 7. Omyl č.7 – bojíme sa zmeny poisťovne

Ak sa Vás žiadny z vyššie uvedených omylov netýka ďalej čítať nemusíte.

Poistenie bytového domu a zodpovednosti správcu nehnuteľnosti

Omyl č.1 – nesprávne sme stanovili poistnú sumu nehnuteľnosti

Nehnuteľnosť je najčastejšie poistená len pre účely vinkulácie v prospech financujúcej banky. Tej stačí vinkulácia poistenia do výšky poskytnutého úveru (najčastejšie 70% hodnoty nehnuteľnosti). Už tu začína Vaše podpoistenie, ktoré sa rokmi nabaľuje pretože hodnotu nehnuteľnosti mení aj každoročná inflácia alebo Vaše investície do jej zveľadenia.

Pri kúpe staršej nehnuteľnosti si myslíme, že jej hodnota je kúpna cena ale to to nie je prakticky nikdy. Pomôže znalecký posudok alebo náš výpočet.

Omyl č.2 – inflácia nás v súvislosti s poistením nezaujíma

Poisťovne majú vo svojej ponuke produkty, v ktorých je možné využiť poistenie nehnuteľnosti s indexáciou cien.

Indexácia je forma ochrany pred infláciou. Ak je v poistnej zmluve dohodnutá indexácia a dôjde v priebehu trvania poistenia k zvýšeniu indexu cien stavebných prác a materiálov spotrebovávaných v stavebníctve, poisťovňa upraví od nasledujúceho výročného dňa poistnú sumu a poistné rovnakým percentom.

Indexáciou si zabezpečíte, že poistná suma nehnuteľnosti, ak je správne stanovená na začiatku poistenia bude v každom okamihu zodpovedať novej hodnote nehnuteľnosti a teda nebudete vystavený riziku podpoistenia, a tým pádom kráteniu poistného plnenia koeficientom podpoistenia.

Omyl č.3 – nesprávne alebo vôbec sme nepoistili domácnosť

Do zariadenia domácnosti investujeme tiež a mnohí z nás nie málo. Pozor zariadenie domácnosti nemáte automaticky poistené spolu s poistením nehnuteľnosti. Domácnosť sú všetky hnuteľné veci napr. domáce spotrebiče, elektronika, nábytok, umelecké diela, šperky, športové potreby, veci osobnej potreby a iné.
Na poistenie domácnosti sú samostatné poistné produkty.

Omyl č.4 – nesprávne alebo vôbec sme nepoistili súvisiace priestory a vedľajšie stavby

Skontrolujte si ako máte v poistnej zmluve na nehnuteľnosť poistené napr. pri bytoch garáž, pivnicu, terasu alebo pri rodinných domoch samostatne stojacu garáž, bazén, altánok... Aj toto je Váš majetok, za ktorý ste si zaplatili a poistenie je pritom finančne nenáročné... len sa na to zabúda.

Poistenie domu a nehnuteľnosti

Omyl č.5 – pripoistenia vnímame ako nepotrebné alebo drahé

V praxi sú pripoistenia potrebné a nie sú vôbec drahé. Pripoistenie zodpovednosti z vlastníctva nehnuteľnosti alebo zodpovednosti členov domácnosti je vo vyspelých krajinách úplne bežné pretože pokrýva náklady s nepredvídateľnými situáciami, ktoré môžu nastať voči tretím osobám alebo medzi susedmi (napr. vytopenie) alebo v súvislosti so škodami ktoré môžu spôsobiť deti (napr. na návšteve niečo rozbijú) resp. domáce zvieratá. Cena za takéto pripoistenia je nízka vzhľadom k rozsahu krytia.

Omyl č.6 – nevyužívame množstvo noviniek

V súvislosti s poistením domácnosti je možné pripoistiť napr. mobily a inú drahú elektroniku vo forme tzv. elektronických rizík alebo poistiť domácnosť bez amortizácie (opotrebenia) - opotrebovanie je postupné znižovanie hodnoty poistenej veci spôsobené jej používaním. V niektorých poisťovniach sa amortizácia z poistného plnenia neodpočítava a teda vec, ktorá bola zničená alebo odcudzená je preplatená v novej cene. Obľúbené je aj úrazové pripoistenie členov domácnosti. Cena za takéto pripoistenia je nízka v porovnaní s poistným krytím na zaujímavé sumy.

Omyl č.7 – bojíme sa zmeny poisťovne

Každý rok aj poisťovne súťažia o zákazníka a prinášajú zaujímavé novinky vo forme benefitov a iných vylepšení. Cena poistenia je tiež dôležitá a aj tu je možné získať rôzne zľavy. Meniť poisťovňu nemusíte ale môžete zostať vo svojej len s novými benefitmi a zľavami.
Ak sa však rozhodnete pre zmenu poisťovne, nemusíte sa vôbec báť - všetko vybavíme za Vás.


Jeden príklad za všetky:

Poistnou udalosťou (požiar) došlo v roku 2015 k poškodeniu budovy rodinného domu. Poistná suma za rodinný dom v poistnej zmluve z roku kolaudácie (2006) bola 260 000 EUR.
Na základe šetrenia poisťovne bola odborným posudkom stanovená východisková hodnota (nová cena) nehnuteľnosti v čase pred vznikom predmetnej udalosti na sumu 400 000,00 EUR. To je koeficient podpoistenia 0,65, ktorý použije poisťovňa pri výpočte poistného plnenia.

Dôvodmi na rozdiel v poistnej sume a novej cene nehnuteľnosti boli:

 • Nesprávne stanovená poistná suma na začiatku poistenia v roku 2006 z dôvodu ručenia banke v nižšej sume ako bola hodnota nehnuteľnosti. Správna PS mala byť 330 000 EUR ale banke stačilo vinkulovať len 260 000 EUR (necelých 80 % hodnoty nehnuteľnosti) a tak sa majiteľ rozhodol poistiť sa len na túto hodnotu.
 • V roku 2008 bola pristavená garáž a v roku 2011 prístavba zimnej záhrady a bazéna v celkovej hodnote 70 000 EUR čo však nebolo zohľadnené v prepracovaní poistnej zmluvy na novú poistnú sumu.

  Hodnota nehnuteľnosti teda medzičasom vzrástla na 400 000 EUR čo potvrdil aj znalecký posudok.
Poistenie nehnuteľnosti

Plnenie pri podpoistení (poistná suma domu 260 000 EUR/ poistné 180 EUR):

Uznaná škoda:100 000 €
Koeficient podpoistenia:0,65
Poistné plnenie:65 000 €
Spoluúčasť:165,97 €
Rozdiel v neprospech poisteného: 35 000 €

Plnenie pri správnom poistení by bolo (poistná suma 400 000 EUR / poistné 270 EUR*):

Uznaná škoda:100 000 €
Koeficient podpoistenia:0,00
Poistné plnenie:100 000 €
Spoluúčasť:165,97 €
Rozdiel v neprospech poisteného: 0 €

Rozdiel v cene poistenia 90 EUR /rozdiel v poistnom plnení 35 000 EUR

Škoda na majetku majiteľa však bola celkovo ešte vyššia nakoľko nemal vôbec poistenú domácnosť. Výšku škody na domácnosti však majiteľ neuvádza.

Aktuálny stav:
Po rekonštrukcii a opravách je rodinný dom poistený na poistnú sumu 440 000 EUR vrátane indexácie cien (majiteľ sa rozhodol dodatočne investovať do nových okien, rozvodov elektroinštalácie a bezpečnostných prvkov). Okrem toho si majiteľ poistil aj domácnosť na hodnotu 65 000 EUR s pripoistením bez amortizácie. Poisťovňu zmenil a dal si prehodnotiť všetky ostatné poistenia v rôznych poisťovniach. Poistné považuje za primerané k výške poistného krytia a k vybraným pripoisteniam. Od roku 2016 ho zastupuje naša spoločnosť.

*ceny sú orientačné

Pre našich klientov zabezpečíme:

 • Porovnanie cien poistenia každý rok
 • Online správu poistných zmlúv a povinností
 • Prideleného osobného správcu a likvidátora
 • Správnu likvidáciu poistných udalostí od nahlásenia
 • Komunikáciu s poisťovňami, likvidátormi, znalcami, právnikmi atď.