//reCAPTCHA

Staré životné poistenie treba prerobiť. Naozaj?

Prihláste sa do nášho newslettra.

13.06.2018 / 5 min. čítania


Aj Vám neznámy hlas do telefónu oznámil, že máte staré kapitálové životné poistenie a určite ho treba prerobiť na modernejšie investičné životné poistenie? Podobný scenár bol v posledných rokoch veľmi častý. Je to naozaj potrebné? Nie vždy.

V prvom rade, prerobenie starej zmluvy na novú je výhodné pre poisťovňu preto, že vám už nemusí garantovať zhodnotenie a investičné riziko prenáša na Vás. V minulosti, pri predaji kapitálového životného poistenia musela poisťovňa garantovať zhodnotenie, ktoré bolo v maximálnej výške tzv. Technickej úrokovej miery. Z tejto garancie nevedia poisťovne „vycúvať“. Je totiž nariadená štátom.

Životné poistenie

Poisťovne riešili krytie technickej úrokovej miery kúpou napr. štátnych dlhopisov, ktoré ponúkali istotu stabilného výnosu. Problém nastal vtedy, keď výnos z takýchto dlhopisov začal klesať. Poisťovne teda postupne začali ukončovať predaj kapitálového životného poistenia. Zmluvy, ktoré už boli uzavreté, však platia s podmienkami pri uzatváraní zmluvy. Teda s garanciou zhodnotenia. Riešenie z tejto pre poisťovne nepríjemnej situácie bol nový produkt investičného životného poistenia, kde ako sme už spomínali, nemusia garantovať nič. Keď si dáme tieto fakty dokopy, máme odpoveď na úvodnú otázku prerobenia „starej“ zmluvy na novú.

Záverom treba priznať, že v určitých prípadoch je vhodné vymeniť starú zmluvu za novú, resp. urobiť úpravy v pôvodnej zmluve. S tým si ale nemusíte lámať hlavu vy. Na to sú profesionáli z finančnej oblasti.

Životné poistenie

Investičné životné poistenie pre dospelého – áno alebo nie?

S poistením v investičnom životnom poistení je spojené investičné riziko, ktoré znáša poistník (ten kto poistenie platí). Hodnota investície do fondov investičného životného poistenia môže rásť, klesať alebo stagnovať v závislosti od vývoja situácie na finančných trhoch a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovaného poistného. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov.

Pre dospelého človeka je preto takáto investícia na zváženie najmä z dôvodov jeho individuálnej finančnej situácie, ktorú treba precízne posúdiť.

Životné poistenie

Investičné životné poistenie pre dieťa – áno alebo nie?

Pre dieťa so vstupným vekom do poistenia do 15 rokov veku vrátane však niektoré produkty investičného poistenia odporúčame. Súčasťou detského investičného poistenia je totiž veľmi výhodné rizikové poistenie a to až do 25 rokov veku. Toto rizikové poistenie (napr. úrazové alebo kritické choroby) môže mať výhodné sadzby aj pre napr. budúcich aktívnych športovcov – nikdy neviete aký talent vám doma rastie.

Po dosiahnutí 25 rokov veku sa treba preorientovať na iné poistné produkty životného poistenia a nechať si poradiť od profesionálov z finančnej oblasti.

Rizikové životné poistenie – áno alebo nie?

Rizikové životné poistenie je nástroj zabezpečenia seba a najmä svojich blízkych pre prípady keď samoživiteľ alebo živiteľ rodiny príde o možnosť sa o seba alebo rodinu riadne postarať. Takáto situácie môžu nastať po úrazoch s trvalými následkami, po ochorení na niektorú z kritických chorôb, v prípade invalidity z rôznych dôvodov alebo v prípade smrti z akéhokoľvek dôvodu.

Po vzniku takejto situácie je vážne ohrozený rodinný cash flow a krytie záväzkov..

Vzhľadom na aktuálnu reguláciu trhu s poistením a očakávaný prepad predaja investičného životného poistenia pre dospelých rastie práve segment rizikového životného poistenia. Poisťovne sa okrem znižovania ceny môžu predbiehať v zavádzaní rôznych inovácií a profitovať by mal samozrejme klient.

Životné poistenie

Výhodné rizikové životné poistenie

Kvalitné životné poistenie Vám umožňuje zlúčiť všetky vaše potreby jedného komfortného balíka. Detaily poistenia vrátane špičkovej lekárskej starostlivosti v zahraničí, optimalizácie ceny poistenia alebo určenia oprávnených osôb doladíme po konzultácii.

Výhodné rodinné rizikové životné poistenie

Na jednu poistnú zmluvu je možné poistiť maximálne 2 dospelých a 4 deti.

Formou rodinného poistenia je možné zlúčiť individuálne poistné krytie pre každého člena rodiny do jedného komfortného balíka. Na pokrytie nákladov za celú rodinu Vám následne stačí jeden spoločný termín a jedna výhodnejšia platba. Detaily poistenia vrátane špičkovej lekárskej starostlivosti v zahraničí, zvýhodneného poistenia pre partnera, benefitov pre deti, optimalizácie ceny poistenia alebo určenia oprávnených osôb doladíme po konzultácii.

Pre našich klientov zabezpečíme:

  • Online správu poistných zmlúv s notifikáciami
  • Prideleného osobného správcu a likvidátora
  • Správnu likvidáciu poistných udalostí od nahlásenia
  • Komunikáciu s poisťovňami a likvidátormi
  • Konzultácie pre oprávnené osoby