//reCAPTCHA

Rizikové životné poistenie

Prihláste sa do nášho newslettra.

29.11.2018 / 5 min. čítania

Životné poistenie

Zmyslom rizikového životného poistenia je predovšetkým zabezpečiť najbližšie osoby poisteného resp. poistenej osoby v okamihu vzniku poistnej udalosti. Toto poistenie poslúži aj ako poistenie hypotekárneho alebo stavebného úveru, leasingu, investičných akcií a ďalších aktivít. Nižsie zopár užitočných faktov a zaujímavých noviniek na trhu životného poistenia.

Životné poistenie
Možnosť pripoistenia všetkých rizikových taríf pre dospelých, deti a mládež:
 • 1-6 osôb na jednej poistnej zmluve
 • akákoľvek kombinácia detí a dospelých
Komplexné úrazové poistenie:
 • trvalé následky s progresívnym plnením až do 700% (progresia už od 25%)
 • navýšenie PS pri bezškodovom priebehu o 20%, 2 násobok PS na JIS
 • dvojnásobné plnenie pri smrti úrazom pri dopravnej nehode (až do 3 rokov od nehody)
 • úrazová invalidita nad 40% za výhodnú cenu
 • navýšenie vstupného veku do poistenia do 70 rokov

Nadštandardné zdravotné krytie:

 • Chirurgický zákrok
  • V prípade operačného zákroku, ktorý nastal v dôsledku úrazu alebo choroby, poisťovňa vyplatí poistné plnenie vo výške náležitého percenta z dohodnutej poistnej sumy.
 • Poistenie Doktor+
  • Poskytnutie druhého lekárskeho názoru na stanovenú diagnózu.
  • Sprostredkovania kontaktu na najvhodnejšieho lekára v zahraničí.
  • Sprostredkovania kontaktu na najvhodnejšie zariadenie poskytujúce zdravotnú starostlivosť v zahraničí.
  • Návštevy praktického lekára v domácnosti poisteného.
 • Kritické choroby
  • dvojnásobné plnenie pri najčastejších typoch rakoviny
  • krytie až 45 ochorení vrátane rakoviny in-situ, cukrovky 1. typu a 5 operácií

Zvýhodnené sadzby niektorých taríf pre osoby do 40 rokov (vrátane) až o 15% napr. :
 • Rizikové životné poistenie pre prípad smrti
 • Poistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici z dôvodu choroby
 • Poistenie kritických chorôb
 • Poistenie dočasného dôchodku v prípade invalidity
 • Poistenie oslobodenia od platenia poistného v prípade invalidity

Situácie pre zmenu rizikovej skupiny*
Práca, šport, koníček – ak dôjde k zmenám v týchto oblastiach bežného života môže to mať dopad na zmeny v poistení. Dajte si dobrý pozor ak ste napr. vlastníkom strelnej zbrane, motorky alebo sa venujete rôznym športom na súťažnej úrovni. V takýchto prípadoch môžete byť zaradení do vyššej rizikovej skupiny s vyšším poistným.

* Nezabudnite o vyššie uvedených skutočnostiach počas platnosti vašej zmluvy informovať vášho makléra a ten musí zabezpečiť úpravu poistnej zmluvy aby ste sa vyhli komplikáciám.
Životné poistenie
V ponuke pre deti môžete nájsť:
 • Poistenie denného odškodného počas nevyhnutného liečenia následkov úrazu dieťaťa,
 • Poistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici z dôvodu úrazu dieťaťa,
 • Rozšírené poistenie kritických chorôb dieťaťa,
 • Poistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici z dôvodu choroby,
 • Pri poškodení nad 75% doživotná renta 10% z PS,
 • Poistenie chirurgického zákroku dieťaťa,
 • Poistenie Doktor+,
 • Služba Asistent.
Výhody pre deti:
 • Detská tarifa platí pre deti až do dovŕšenia 25 rokov veku,
 • Úrazové poistenie bez rizikových skupín až do dovŕšenia 25 rokov veku. Aj keď sa riziková skupina neskôr zmení (napr. registrovaný športovec), poistné sa nemení a všetky podmienky zostávajú rovnaké,
 • Zvýhodnené sadzby oproti dospelým,
 • Jednoduché ocenenie zdravotného stavu,
 • Investičná zložka.

Vysvetlivky:
PS - poistná suma,
progresia – zvýšené poistné plnenie,
JIS – jednotka intenzívnej starostlivosti.

Ako postupovať pri výbere životného poistenia
Jednoznačne si najprv treba vybrať špecializovaného makléra. Treba si určiť priority napr. či chcete výhodné rodinné poistenie, pre deti môžete zvážiť aj investičnú zložku, pri hypotéke treba nastaviť optimálny degresívny model krytia atď. Celkovo je možné nakombinovať poistenie aj pre veľmi náročných klientov s nadštandartným krytím a poistnými sumami.
Vyskúšajte si bezplatnú konzultáciu.

Pre našich klientov zabezpečíme:

 • Online správu poistných zmlúv s notifikáciami
 • Prideleného osobného správcu a likvidátora
 • Správnu likvidáciu poistných udalostí od nahlásenia
 • Komunikáciu s poisťovňami a likvidátormi
 • Konzultácie pre oprávnené osoby