"Sme vaša istota v živote aj v podnikaní"

Benefity pre zamestnancov

Pre zamestnávateľa je otázkou prestíže mať program užitočných benefitov pre zamestnancov ako nástroj motivácie a alternatívu k navyšovaniu miezd.

Vyberte si benefit

Hľadáte motiváciu pre zamestnancov?


Vyberte si z aktuálnej ponuky našich zvýhodnených benefitov pre zamestnancov, manažment a vedenie firmy. Rizikové úrazové poistenie a celoročné cestovné poistenie majú charakter skupinového poistenia pre viac osôb, sú vhodné prakticky pre každého zamestnanca. Obidve poistenia sú platné na firemné aj súkromné účely s nepretržitým krytím 24/7 celoročne. Pre firmu sú nákladovou položkou a alternatívou k zvyšovaniu platu. Súkromný audit poistenia je úplne bezplatná služba.

Skupinové úrazové poistenie

Výhody pre zamestnávateľa
 • Jedna poistná zmluva pre všetkých poistených zamestnancov
 • Rôzne balíčky poistenia pre rôzne skupiny zamestnancov
 • S vernosťou zamestnanca rastie jeho poistné krytie
 • Výhodná cena pre skupinu zamestnancov
 • Alternatíva k zvyšovaniu mzdy
 • Nákladová položka
Výhody pre zamestnanca
 • Zaujímavé poistné krytie
 • Zabezpečenie pre najbližších
 • Nepretržitá poistná ochrana 24/7/365
 • Bez vyplňovania zdravotného/finančného dotazníka
 • Možnosť vinkulácie k súkromným úverom
 • Odmeny za vernosť
Cena : Od 10 EUR/ osoba / mesiac
Skupinové úrazové poistenie.pdf

Celoročné cestovné poistenie

Toto poistenie predstavuje optimálnu voľbu aj pre náročných cestovateľov, je od renomovanej poisťovne, cena 25 EUR je najnižšia na trhu, poistenie platí celý rok – pre všetky dovolenky a cesty do zahraničia (okrem manuálnej práce). Poistenie má vynikajúce limity poistného krytia a komplexný rozsah poistených rizík. O blížiacom sa výročí poistenia zákazníka informujeme a komfortne zariadime poistenie na nové obdobie alebo úkony podľa želania zákazníka. V prípade poistnej udalosti stačí z pobytu v zahraničí zavolať priamo nám a my všetko zabezpečíme.

Podmienky poistenia platia aj pre rodinných príslušníkov zamestnanca.
Úspora nákladov: viac ako 40%
Celoročné cestovné poistenie.pdf
Osobitné poistné podmienky.pdf
Všeobecné poistné podmienky.pdf

Súkromný audit poistných zmlúv

Ak je našim klientom aj zamestnávateľ tak každý jeho zamestanec má nárok na súkromný bezplatný audit poistenia. Po audite ušetrí zamestnanec minimálne 10% výdavkov na svoje súkromné poistenie, zvýšime mu kvalitu poistných podmienok a všetko ohľadom súkromného poistenia vrátane likvidácie poistných udalostí vybavíme za neho takže ušetrí čas. Ako bonus dostane každý zamestnanec prístup do svojej súkromnej online aplikácie správy poistných zmlúv.

Používaním aplikácie získa zamestnanec množstvo užitočných výhod aj pre svoju rodinu.

Správca poistenia odporúča

Kompletnú administratívu BENEFITOV pre ZAMESTNANCOV (pripoisťovanie a odpoisťovanie) vrátane každoročného porovnania poisťovní, správy poistenia a likvidácie poistných udalostí zabezpečíme v plnom rozsahu a bezplatne. Zamestnávateľ dostane od nás rôzne zvýhodnenia aj k firemnému poisteniu a prispejeme k tvorbe Sociálneho fondu.
Zaujalo ma:

Často kladené otázky

Dôležité informácie o audite poistenia

Pre koho je bezplatný audit vhodný?

Bezplatný audit poistenia je vhodný pre podnikateľov, firmy ale aj súkromné osoby. Jedná sa najmä o náročných zákazníkov poisťovní, ktorí požadujú v prvom rade kvalitné poistenie za čo najvýhodnejšiu cenu.

Aký je postup pri objednávke tejto služby?

Stačí si objednať službu telefonicky alebo mailom, doručiť podklady k auditu podľa inštrukcií našich odborníkov alebo si rezervovať termín na stretnutie.

Aké požadujete podklady k vypracovaniu auditu?

Na vypracovanie auditu sú postačujúce vo väčšine prípadov čitateľné kópie poistných zmlúv vrátane posledných dodatkov, prípadne výstupy z účtovníctva kvôli overeniu vstupných údajov alebo z internej evidencie napr. pri motorových vozidlách.

Je potrebná osobná súčinnosť k auditu?

Je výhodné určiť zodpovednú osobu, s ktorou môžeme konzultovať niektoré informácie.

Čo môžem získať ak ma ponuka poistenia zaujme?

Naši klienti sú spokojní najmä so zvýšením kvality poistenia využitím dostupných benefitov na trhu poistenia, úsporou nákladov od 10% a v niektorých prípadoch aj viac ako 30%, úpravou poistných podmienok v ich prospech, opravou nesprávne stanovených vstupných údajov ako sú napr. poistné sumy, limity plnenia alebo riziká atď. Ak vás naša ponuka zaujme tak pre vás zabezpečíme aktualizáciu vašich poistných zmlúv alebo vypracovanie nových zmlúv. Zabezpečíme komunikáciu s poisťovňami aj v súvislosti s prebiehajúcimi úkonmi napr. nedokončenými likvidáciami poistných udalostí atď.

Je zmena poisťovne komplikovaná?

Zmena poisťovne nie je komplikovaná. Ak je na zmenu dôvod tak príslušný postup zabezpečíme kedykoľvek počas trvania poistenia najmä s ohľadom na nepretržité poistné krytie. Je možné sa s aktuálnou poisťovňou dohodnúť na úprave poistnej zmluvy v prospech zákazníka alebo v prípade zlej poistnej zmluvy podať v súlade s platnou legislatívou výpoveď z poistnej zmluvy. Samozrejme pri zmene poisťovne treba brať do úvahy napr. viazanosť poistenia na viac rokov, prebiehajúce likvidácie poistných udalostí alebo previazanosť poistenia s inými finančnými produktmi zákazníka napr. s hypotekárnym úverom.

S akými chybami sa pri audite stretávate?

Najčastešie sa stretávame s nesprávne stanovenými poistnými sumami pri majetku čo spôsobuje podpoistenie a nesprávne chápanie výpočtu prípadného poistného plnenia, ktoré musíme zákazníkom často objasňovať. Tento problém sa dotýka viac ako 60% poistených a je spôsobený už pri uzatvorení poistnej zmluvy (často v súvislosti s hypotekárnym úverom alebo s nesprávnym ocenením majetku podnikateľov). Často v poistných zmluvách chýbajú zmluvné podmienky v prospech poisteného pretože to pri uzatváraní zmluvy nepožadoval resp. poisťovňa to nemala v ponuke napr. indexácia, amortizácia atď. Okrem toho zákazníci nevyužívajú naplno dostupné benefity a zľavy ako napr. zľavu za bezškodovosť, zľavu za počet splátok. Časté sú aj chyby pri nahlasovaní poistných udalostí čo vedie ku komplikáciám pri likvidácii, kráteniu poistného plnenia alebo aj neplneniu. Čiastočne sa vyskytujú aj problémy so zákonným poistením pre rôznych zákazníkov podľa ich profesie, o ktorom nemajú vedomosť ale podľa zákona ho musia mať uzatvorené napr. poistenie profesijnej zodpovednosti alebo enviropoistenie. Zaujímavosťou je aj to, že skoro každý záujemca o audit má problém s kompletizáciou podkladov k auditu nakoľko ich nemá zorganizované na jednom mieste (tento problém rieši naša online aplikácia správy poistenia).

Aké služby mi poskytnete nad rámec auditu?

Audit je potrebný pre posúdenie aktuálneho stavu poistenia. Na základe auditu vám vypracujeme ponuky formou porovnania vhodných poisťovní. Ak sa vám naša ponuka zapáči zabezpečíme prepracovanie poistných zmlúv alebo vypracovanie výhodnejších poistných zmlúv. Vaše portfólio poistných zmlúv vrátane všetkých súviasich dokumentov zaradíme do online aplikácie správy poistných zmlúv. Pridelíme vám osobného poradcu. Zebezpečíme kompletný servis vrátane likvidácie poistných udalostí. Všetky služby sú bezplatné.

Máte v ponuke aj špeciálne služby?

V ponuke máme niekoľko špeciálnych služieb. Do našich procesov sme integrovali aktuálne benefity a zľavy všetkých poisťovní čiže vieme ponúknuť vždy niečo zaujímavé alebo niečo viac ako zákazník aktuálne má resp. o čom vie. Už viac ako 7 rokov prevádzkujeme online aplikáciu správy poistných zmlúv vo všetkých poisťovniach čím zabezpečujeme poriadok a prehľad v poistení našich zákazníkov. Táto aplikácia má množstvo užitočných funkcií a zákazníci ju veľmi oceňujú. Likvidáciu poistných udalostí zabezpečujeme od nahlásenia až po vyplatenie poistného plnenia na účet zákazníka vrátane komunikácie so servismi, dodávateľmi, znalcami a likvidátormi poisťovní. Pre klientov napr. z Bratislavy a okolia zabezpečíme služby v rámci dopravného inšpektorátu v Bratislave a mnohé ďalšie zaujímavé služby.

Akú zodpovednosť nesiete za svoje služby?

Ak si nás zákazník vyberie tak naša zopodvednosť spočíva najmä v jeho spokojnosti so všetkými procesmi porovnania a správy poistenia ako aj likvidácie poistných udalostí. Preto v rámci auditu poistenia odporúčame našim zákazníkom len kvalitné poistné riešenia, ktoré nám umožnia 100% likvidáciu poistných udalostí. Na výkon svojej činnosti sme krytí aj poistením profesijnej zodpovednosti a to až do výšky 1 680 000 EUR.

Aké je vaše portfólio zákazníkov?

Pomáhame tisícom náročných podnikateľov, firiem a súkromných osôb s orientáciou na trhu poistenia. Náš obvyklý zákazník je náročný na kvalitu poistenia, má viac poistení a preto je pre neho vhodná aj naša online aplikácia správy poistných zmlúv, požaduje všetky služby na profesionálnej úrovni a na jednom mieste. Náš zákazník s nami prejde procesom auditu, na jeho konci si je vedomý kvality svojho poistenia a namiesto investovania svojho času do práce s poistením to nechá s dôverou na nás.
Už viac ako 10 rokov staviame naše služby najmä na odporúčaniach našich zákazníkov a referenciách, ktoré máme len pozitívne a za to našim klientom ďakujeme.

Aká ste spoločnosť?

Od roku 2009 sme samostatný finančný agent v súlade so zákonom č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve. Máme povolenie od Národnej banky Slovenska č. OPK-7294/2009 na výkon činnosti. Sme poistení na profesijnú zodpovednosť do výšky 1 680 000 EUR. Spolupracujeme s 20 poisťovňami s kompletnou ponukou poistných produktov a služieb. Prevádzkujeme internetové stránky zamerané na poistenie spravcapoistenia.sk a homeoffice.sk. V tíme máme odborníkov na problematiku poisťovníctva s mnohoročnými skúsenosťami. Máme celoslovenskú pôsobobnosť. Sme súčasťou väčšej poradenskej skupiny so zameraním na projektový manažment, reality, finančný trh a špecializované poradenstvo.

Naši partneri

Agra poistovna
Agra poistovna
Allianz
Allianz
AXA
AXA
Coface
Coface
CSOB
CSOB
DAS
DAS
Europska cestovna poistovna
Europska cestovna poistovna
Generali
Generali
Groupama
Groupama
HDI poistovna
HDI poistovna
Komunálna poistovna
Komunálna poistovna
Kooperativa
Kooperativa
Colonnade
Colonnade
Union poistovna
Union poistovna
Uniqa poistovna
Uniqa poistovna
Wustenrot poistovna
Wustenrot poistovna
Defend insurance group
Defend insurance group
Metlife
Metlife